Тема: Лечение на глиобластом с Avastin

От: Веселина Терзиева

Дата: 02.06.2016 08:16:32

Здравейте, съпруга ми е с диагноза глиобластом от 2 години. Преминал е през стандартната процедура на лечение с Темодал и лъчетерапия.След появил се рецидив на тумора в момента се лекува в частна клиника в чужбина с Авастин и след направени контролни изследвания по време на лечението се вижда че има свиване на тумора. Въпросът ми е защо здравната каса отказва да лекува съпруга ми и в България с този препарат.Освен това след кратко проучване установих че в пациентските листовките на Avastin,произведен от Roche има различия. Влистовката на български език не пише че препарата може да се прилага при глиобластом,което е написано в голяма част от листовките на медикамента предназначен за други държави. Сумата която заплащаме за лечение в чужбина вече е непосилна за семейството ми и не мога да си обясня защо при наличие на лекарството и видим ефект от приложението му отказват да ни го отпуснат .

Отговор от НЗОК

Дата: 10.06.2016 14:28:50

Уважаема госпожо Терзиева, лекарственитe продукти Temodal film coat. tabl. и Avastin concentrate for solution for infusion са включени в „Списък на противотуморните лекарствени продукти за лечение по амбулаторни процедури № 6 "Системно лекарствено лечение при злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания" и № 7 „Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания“ и клинични пътеки № 240, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249, 250.1, 250.2, 251.1,251.2 и 252, на необходимите еритро- и гранулоцитните колонистимулиращи фактори и бифосфонати“. Те се отпускат само в лечебно заведение за болнична помощ или комплексен онкологичен център. Терапията с даден лекарствен продукт се назначава от лекар-специалист. Повече информация относно отпускането на лекарствения продукт може да се получи от лечебното заведение за болнична помощ, където се провежда терапията.

По отношение на съдържанието в листовките на лекарствените продукти - Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) одобрява информацията върху опаковките и в листовката на лекарствения продукт, която трябва да е в пълно съответствие с данните в кратката характеристика на продукта и да отговаря на изискванията, определени в наредба на министъра на здравеопазването. Притежателят на разрешение за употреба/удостоверението за регистрация на лекарствен продукт е длъжен да подава незабавно в ИАЛ всяка нова информация, която може да наложи промяна в данните, документите и в кратката характеристика на продукта.

На това основание за информация относно листовките на лекарствените продукти може да се обърнете към ИАЛ.